cm: nieuwspanel: Ondernemers hebben langer uitstel voor betaling van belastingen nodig

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft doorgevoerd om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis betreft het uitstel van diverse belastingen (zoals loonbelasting, vennootschapsbelasting, btw, assurantiebelasting, verhuurdersheffing, milieubelastingen en accijnzen). De uitstelregeling loopt in principe tot 1 oktober dit jaar, maar het is nog onduidelijk wat er na deze datum gebeurt.

Ik vind er veel voor te zeggen dat ondernemers langer de tijd zouden moeten krijgen voor het terugbetalen van de vanwege corona uitgestelde belastingen. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich hier hard voor. Om de economische terugslag van de coronacrisis het hoofd te bieden, moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om de betaling van belastingen uit te stellen.

Pleidooi voor gespreid terugbetalen van uitgestelde belasting

Als ondernemers na 1 oktober de naar voren geschoven belastingen in één keer moeten betalen, kan dat een forse aanslag zijn op de kaspositie. Daarom doet het Register belastingadviseurs voor het midden- en kleinbedrijf een oproep aan het kabinet om een gespreide betalingsregeling in te stellen.

‘Voor de bulk van de bedrijven gaat het erom dat de uitgestelde belastingen van de afgelopen drie maanden nu over een periode 24 maanden worden terugbetaald,’ zegt voorzitter Fons Overwater van het Register Belastingadviseurs. Volgens Overwater zou een dergelijke maatregel het aantal faillissementen verminderen en de nodige lucht geven voor de liquiditeit van bedrijven. Vooral voor eenpitters en kleinere bedrijven kan dit veel schelen.

Op 27 juli hield het Register Belastingadviseurs al een pleidooi voor een gespreide betalingsregeling. Die zou tot 1 januari 2022 moeten duren. In 2 tot 4 jaar zouden de belastingen vervolgens terugbetaald kunnen worden. Dat lijkt een veel redelijkere termijn.

Teren op reserves

Bij veel bedrijven is op dit moment door de coronacrisis en de eerdere overheidsmaatregelen het vet helemaal van de botten, zo vinden de ondernemersorganisaties. ‘Ze teren nog steeds zwaar op hun reserves en hebben de nodige schulden op zich moeten nemen om door de crisis te komen.’ Een adempauze is nodig om ondernemers de ruimte te geven om echt investerend en met behoud van werk uit de crisis te komen.

Wennen aan situatie

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland hebben ondernemers deze adempauze nodig om ruimte te geven aan investeringen en met behoud van werk uit de crisis te komen. ‘Ondernemers hebben tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Voor het hervatten van de reguliere belastingverplichtingen is het van belang dat eerst alle 4 seizoenen zijn doorlopen voordat wordt gestart met terugbetaling.

Ondernemers willen hun belastingen gewoon netjes betalen aan de overheid. Maar vanwege hun huidige financiële situatie en de uitzonderlijke omstandigheden waarin zij gedwongen waren hun werk stil te leggen, is het van belang dat dit op een geleidelijke manier gebeurt.’

Maatwerk mogelijk

Naast deze algemene regelingen moet er altijd ruimte blijven voor maatwerk tussen ondernemers en de Belastingdienst, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘Ons voorstel geeft ondernemers de ruimte om uiteindelijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Zo helpen overheid en bedrijfsleven Nederland het beste door de crisis.’

Kabinet komt met ‘passende betalingsregeling’

Het uitstel van de belastingbetaling geldt nu in principe voor drie maanden, al kunnen bedrijven onder voorwaarden ook voor langer dan drie maanden uitstel vragen.

Wat er na 1 oktober gebeurt met de terugbetalingsregelingen moet het kabinet nog bepalen. Op de site van de Rijksoverheid geeft de regering aan dat als de regeling voor belastinguitstel stopt vanaf 1 oktober, er een ‘passende betalingsregeling’ komt voor ondernemers. Ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege corona, ontvangen vóór oktober geen betalingsherinneringen en aanmaningen. Zij hoeven nog niets te betalen. Na de zomer volgt wel een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor het betalen van de openstaande bedragen. Dit geldt voor het bedrag waarvoor de ondernemer corona-uitstel kreeg, maar ook voor belastingen die de ondernemer vóór maart 2020 had moeten betalen.

De concrete invulling van deze betalingsregeling is nog niet bekend.

Voor veel ondernemers staat het water tot aan de lippen. Een passende, gespreide betalingsregeling kan hen helpen te overleven. Laten we hopen dat het kabinet dit meeneemt in de terugbetalingsregeling, zodat de ondernemers een eerlijke kans krijgen om deze crisis te doorstaan.

Auteur: Linda van Vemde, voorzitter Financials for Financials, een onafhankelijke vereniging voor en door financials en Eigenaar van Adzaco, administratie, interim en advies.